THÔNG BÁO LỚP MỚI CỦA TRUNG TÂM GIA SƯ BIÊN HÒA SƯ PHẠM

Trung tâm gia sư Biên Hòa Sư Phạm cần gia sư Nữ dạy toán 12

Thời gian: tuần 2 buổi, từ 18h - 19h30( chọn  từ thứ 3,4,6,7)
Học phí: 1,5 triệu/ tháng
Địa chỉ: cổng sau Amata
* Yêu cầu gia sư kinh nghiệm, nhiệt tình và có trách nhiệm
Rất mong nhận được sự hợp tác của thầy cô

Pages