LỚP HIỆN CÓ - GIA SƯ TOÁN-LÝ-HOA LỚP 6 - P. BỬU LONG

Tình trạng:
Chưa giao
Yêu cầu: sinh viên đã tốt nghiệp
Môn dạy: toán - lý - hóa (hoặc toán - lý)
Lớp dạy: Lớp 6
Thời gian: Sáng 8h30-10h, tuần 4-5 buổi
Lương tháng: 1 triệu - 1 triệu 200 ngàn
Liên hệ: 0888 11 6801

Pages