Điểm chuẩn trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tỉnh Đồng Nai năm học 2016-2017

Điểm chuẩn trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tỉnh Đồng Nai năm học 2016-2017

Điểm chuẩn vào Lương Thế Vinh
Phụ huynh đang xem điểm chuẩn vào Lương Thế Vinh

Lớp chuyên
Điểm chuẩn
Số thí sinh trúng tuyển
Anh
40.25
60
Hóa
36.75
63
32.75
30
Sinh
36.5
30
Tin học
36
28
Toán
39.75
36
Văn
37
27
Pháp
33
8
Sử
33
29
Địa
36.5
26
Không chuyên
42 (tổng điểm thường)
67

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm học 2016-2017

Pages